De belgische gemeenten in cijfers dankzij Statbel & Cumul.io

Wou jij altijd al meer inzichten in wat er leeft in jouw gemeente? Statbel maakt het vanaf nu mogelijk! Het Belgisch statistiekbureau lanceert een nieuwe tool: ‘Ontdek uw gemeente – De Belgische gemeenten in cijfers‘.

De Belgische gemeenten in cijfers

De hoeveelheid open data groeit wereldwijd, en dus ook in België. Om een nuttig gebruik van zulke data te stimuleren, ontwikkelde Statbel een gebruiksvriendelijke tool om die gegevens te raadplegen. De gemeentetool bevat interactieve dashboards waarin onderzoekers, beleidsmakers, maar ook de doorsnee burger een gemakkelijk overzicht kunnen krijgen van de belangrijkste cijfers en trends per gemeente.

Gemeentetool Statbel met geïntegreerde Cumul.io dashboards

Welke data kan je er zoal in raadplegen? Wel, de tool snijdt verschillende economische en demografische onderwerpen aan, onder meer:

  • Aantal inwoners & bevolkingsevolutie
  • Bebouwing
  • Inkomens
  • Ondernemen
  • Vervoer

Aan de hand van interactieve grafieken wordt in één oogopslag duidelijk hoe je gemeente evolueert in die verschillende domeinen. Daarnaast kan je eenvoudig 2 gemeentes met elkaar vergelijken.

Open data inzichtelijk maken voor een breed publiek

Vanwaar het idee om deze tool in het leven te roepen?  Statbel merkte een grote interesse om meer inzicht te krijgen in dit soort gegevens, zo vertelt woordvoerster Wendy Schelfaut:

“De afgelopen jaren toonden lokale beleidsmakers zoals burgemeesters en schepenen steeds meer interesse in dit soort gegevens over hun gemeente. Daarom besloten we om in te zetten op een veel grotere gebruiksvriendelijkheid.”

Dat is meteen ook de achterliggende filosofie. Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel alle gegevens & datasets op een zo gemakkelijk mogelijke manier delen. En niet alleen met onderzoekers en beleidmakers, maar ook voor het bredere publiek willen ze open data toegankelijker maken:

“Onze nieuwe website, die we begin 2018 lanceerden, was een stap in de juiste richting. In de tussentijd zijn we op dat stramien verder gegaan, en hebben we een tool ontwikkeld die al onze cijfers clustert op één plaats, tot op gemeenteniveau. Zo heeft iedereen direct toegang tot alle cruciale informatie over hun gemeente.”

Gegevens 2 gemeentes vergelijken via Statbel & Cumul.io

De sterkte van de gemeentetool is een combinatie van de visuele aantrekkelijkheid, interactiviteit en centralisatie. Open data waren voordien al vrij te downloaden via de website, maar vandaag biedt Statbel een kant-en-klare tool aan waarin alles op één plaats verzameld zit:

“Gebruikers hoeven de verschillende datasets niet langer zelf te downloaden, combineren en analyseren. Ze kunnen actief aan de slag gaan met onze data in de tool zelf. Daarnaast kunnen ze ook kant-en-klare grafieken downloaden en delen.”

Integratie van Cumul.io in de Statbel gemeentetool

Gebruiksgemak was een van de belangrijkste prioriteiten bij de ontwikkeling van hun nieuwe tool. Gebruikers van tools zoals deze zijn typisch gebruikers die de data bekijken vanuit een strategisch oogpunt. Geen datawetenschappers of ontwikkelaars. Voor hen moet het dus zo snel en eenvoudig mogelijk zijn om inzicht te halen uit de gegevens.

Om dat visuele aspect te garanderen, werkt Statbel samen met Cumul.io als software-leverancier voor de dashboards. Statbel integreerde Cumul.io als analyse-laag in hun eigen gemeentetool. Die keuze zorgde voor een heel aantal voordelen, aldus de woordvoerster:

“De technische integratie van Cumul.io dashboards verliep erg goed. We kregen uitstekende begeleiding door het support-team. Bovendien is het grootste voordeel voor ons dat je geen uitgebreide technische kennis nodig hebt om de dashboards er snel goed uit te laten zien.”

Dankzij de integratie kan Statbel de dashboards volledig van hun zijde beheren, updaten, en aanpassen naargelang de feedback van de gebruikers. Omdat er geen tussenkomst nodig is van een technische collega, kan dit steeds vrij snel gebeuren.

Door de wendbaarheid van het Cumul.io platform, kon Statbel er ook voor zorgen dat de dashboards qua branding volledig overeenstemmen met de rest in hun gemeentetool. Kleuren en logo’s zijn eenvoudig aan te passen naar eigen wens. Zo passen de dashboards nu naadloos in hun eigen gemeenteplatform.

Integratie Cumul.io in Statbel gemeentetool

Een snelle integratie, zonder in te boeten aan kwaliteit

Daarnaast was het ook belangrijk – met de verkiezingen op komst – om geen kostbare tijd te verliezen. Zodus wilde Statbel op een snelle manier een kwalitatieve tool bouwen. Zo kan hij al voor vele beleidsmakers zijn nut bewijzen in de voorbereiding van de aankomende verkiezingen. Door de Cumul.io integratie konden ze een hoge kwaliteit garanderen, en werd er tegelijk heel wat kostbare tijd bespaard:

  • Geen eigen custom development nodig om de dashboards te ontwikkelen
  • De Cumul.io integratie gebeurt in minder dan 100 lijnen code, waardoor het technisch team opnieuw zeer veel tijd bespaart
  • Door een geavanceerd filtermechanisme, volstaat het om 1 dashboard te bouwen dat automatische gefilterd wordt wanneer je een gemeente selecteert. Zo verliest men geen tijd met het bouwen van afzonderlijke dashboards per gemeente

Iets wat in eigen ontwikkeling dus gemakkelijk jaren kan duren, is nu in amper enkele maanden volledig live & gebruiksklaar. Wil je graag meer weten over ons platform en haar integratiemogelijkheden? Neem gerust contact met ons op, en we bekijken graag samen hoe we jou verder kunnen helpen.


Ik wil meer weten!

Add a Comment